Aanbod Videoclips Nieuws Achtergrond Referenties Contact

Studiedag

Een studiedag moet prikkelend, (inter)actief en dynamisch zijn. Clip Training en Theater maakt gebruik van een veelheid aan werkvormen, waarmee het gewenste resultaat wordt bereikt. We houden ons daarbij bezig met de inhoud van de studiedag, en niet met de overige organisatie (catering, locatie, etc.).

We overleggen met u over het doel en de doelgroep van de dag. Vervolgens stellen we een (deel van het) programma samen, dat zo goed mogelijk inspeelt op het doel en de doelgroep. Daarbij kunnen we gebruik maken van theater, muziek en een veelheid aan interactieve werkvormen. Door de afwisseling van de verschillende werkvormen wordt een studiedag dynamisch, blijven de deelnemers actief en wordt er in korte tijd effectief informatie overgedragen.

 

Resultaat: informatie wordt op een dynamische, (inter)actieve manier overgedragen en uitgewisseld
Duur: 1 tot 2 dagdelen

 

Noot: Clip Training en Theater maakt al haar producten voor bedrijven op maat. In overleg met de opdrachtgever wordt de opzet bepaald.

Discussie, theater en muziek

Tijdens een studiedag wisselden we discussie, theater en muziek af. Door deze afwisseling werd de studiedag dynamisch, bleven de deelnemers actief en werd er in korte tijd effectief informatie overgedragen. (duur video: 1 minuut 5 seconden). Klik hier voor meer videoclips.